zool

grondvlak van een uitgegraven schietgat, schietsleuf of embrasure

afb.04kl

bank (rechts) en bedding (links)