Uitbreiding VAP-werkgroep

Een aantal leden en medewerkers van de stichting Menno van Coehoorn hebben het initiatief genomen om het Militair Erfgoed waar Menno voor staat, zichtbaar en beleefbaar te maken via video’s en animaties. In maart 2022 is een Werkgroep Video & Animatie Producties – VAP van start gegaan. Wilt u ook een bijdrage aan het werk van de VAP leveren, door mee te helpen met het maken van video’s of digitale illustraties? Of heeft u wellicht een goed idee voor een onderwerp waarbij het werk van Menno met behulp van digitale middelen gepresenteerd kan worden aan een breed publiek? Neem dan contact op met excursies@coehoorn.nl