Voorzitter voor de Studie Commissie

Functie:
Voorzitter Studiecommissie Stichting Menno van Coehoorn.

Situatie:
Opvolging van huidige voorzitter na meerdere termijnen.
Betreft een onbetaalde vrijwilligers functie.

Algemeen:
De Studiecommissie (SC) is van oudsher de commissie waar onderzoek wordt gedaan naar onderwerpen, objecten en situaties die van belang zijn voor het inzicht in de historie van verdedigingswerken zowel militair als civiel. De commissie bestaat uit leden en medewerkers (+/-15) die in onderling overleg en met aansturing door de voorzitter, tot keuzes van onderzoek en werkwijze daarbij komt. Er wordt gewerkt in gezamenlijkheid met als doel kennis, inzicht en belang van het verdedigingserfgoed gedegen te onderzoeken, te beschrijven en te duiden. Dit alles zoveel mogelijk gestoeld op een wetenschappelijke aanpak en presentatie.

Gevraagd:
– Duidelijke belangstelling voor vestingbouwkunde, verdedigingswerken, bunkers en bescherming, in zowel het militaire als civiele domein, kortom verdedigingserfgoed.
– Enige kennis en ervaring met de onderwerpen is van belang om het commissieproces te kunnen sturen. Een passende HBO-opleiding is vereist, maar iemand met een academische vorming heeft onze voorkeur.
– De functie vraagt iemand met goede contactuele eigenschappen en beschikkend over een relevant netwerk. Er zal ook met andere partijen overlegd worden en uitwisseling plaats vinden over relevante vragen en onderzoeken.
– De functie vraagt ook leidinggevende capaciteiten die passen in de huidige sociale en maatschappelijke verhoudingen en binnen een vrijwilligersorganisatie.
– Om dit alles, naar we hebben ervaren en prettig vinden, vorm en inhoud te kunnen geven zou u als kandidaat wel over voldoende tijd moeten kunnen beschikken.

Richting:
De Stichting Menno van Coehoorn bestaat inmiddels meer dan 90-jaar (1932) en acht zich nog steeds waardevol om met haar kennis, ervaring en haar ruim 100 vrijwilligers van belang te zijn voor het verdedigingserfgoed.
Om dit inhoud, vorm en uiting te geven zijn er stappen gezet om dit alles toekomst gericht te doen inrichten en te faciliteren met o.a. een meerjarenplan.
Het onderhouden en behouden van kennis en inzicht zijn van groot belang voor de stichting en haar medewerkers. Daarnaast zijn ook het verder uitbouwen van kennis en inzicht in de historische werkgebieden van o.a. de Tweede Wereldoorlog en de Koude Oorlog belangrijke onderwerpen hierbij.

Reageren:
Mocht u belangstelling hebben voor de functie van Voorzitter van de Studiecommissie bij onze stichting, neemt u dan contact ons op via het secretariaat.
Stuur een email met uw achtergrond- en contactgegevens naar info@coehoorn.nl of u belt ons op een woensdag tussen 10.00 en 16.00 uur op nummer 030-2312230.

Zie verder ook onze website www.coehoorn.nl voor meer informatie.