Atlas Historische vestingwerken in Nederland – eerste reeks Deel IV Zuid-Holland

“Atlas Historische vestingwerken in Nederland – eerste reeks Deel IV Provincie Zuid-Holland”.
Definitie (Omschrijving van het begrip: Historische vestingwerken)(+/-1961)
De Atlas van Historische vestingwerken in Nederland omvat in het algemeen gegevens
en documentatie nopens vestingwerken, daterend uit de latere Middeleeuwen, tot de eerste Wereldoorlog.
Prehistorische objecten, objecten uit de Romeinse tijd en uit de vroege Middeleeuwen, alsmede kastelen en versterkte huizen, zijn in het algemeen slechts vermeld, indien zij in nauw verband staan tot later aangelegde vestingwerken. Evenmin zijn in het algemeen in de atlas opgenomen tijdelijke werken, aangelegd bij belegeringen of ten behoeve van de landsverdediging.

Auteur(s): Studie Commissie MvC
Jaartal: 1970, Herdruk 1981
Uitgever: Stichting Menno van Coehoorn
ISBN: nvt
Uitvoering: zw/wit afbeeldingwn, tekeningen, kaarten, namen register, index.

Alleen verkrijgbaar als pdf  > direct downloaden klik hier

0,00