Atlas Historische vestingwerken in Nederland – eerste reeks Zuid-Holland

Atlas Historische vestingwerken in Nederland – eerste reeks Zuid-Holland.

door: Stichting Menno van Coehoorn

Uitgever: Stichting Menno van Coehoorn 1970, Ongewijzigde herdruk 1981

Geschiedkundige beschrijving van de verdedigingswerken met overzichtskaarten van de locaties en een index op persoons-, plaats- en zaaknamen.
Alleen verkrijgbaar als pdf  > direct downloaden klik hier

0,00

Categorie: