Drijvende stuwen voor de landsverdediging

“Drijvende stuwen voor de landsverdediging” beschrijft de achtergrond, historie, ontwerp en uitvoering van de nieuwe IJssellinie (plannen C en D), tussen 1950-1953 in het kader van de NAVO-verdediging tegen het Oostblok..

Auteur(s): onder redactie van J.R. Beekmans en C. Schilt
Jaartal: 2013 2e druk printversie
Uitgever: Stichting Menno van Coehoorn i.s.m. de Walburg Pers
Taal: NL
ISBN: 9060119916
Uitvoering: 208 blz. geïll. in kleur en zwart/wit

18,00