Terminologie verdedigingswerken, inrichting, aanval en verdediging

Terminologie verdedigingswerken, inrichting, aanval en verdediging,
is een herziene en uitgebreide bewerking van VESTINGBOUWKUNDIGE TERMEN van A.H. Mohr.

door: A.H. Mohr 1983, onder redactie van P.C. van Kerkum, P.J.M. Kamps en J. de Zee, tweede druk 2004 (herzien). ISBN 90-9013 382 8

Uitgever: Stichting Menno van Coehoorn

 

8,50