approvisionnement

Zoeken in terminologie

alle benodigdheden om een vesting in staat van verdediging te brengen, zoals krijgsbehoeften (armement), levens- en geneeskundige behoeften