bank

ophoging voor de opstelling van geschut achter een wal, soms voorzien van embrasures; zie ook emplacement en barbette

bank