barbette

Zoeken in terminologie

bank (geschutbank) voor de opstelling van geschut, van zodanige hoogte dat over de wal (borstwering) kon worden gevuurd; hierdoor kon een breder schootsveld worden bereikt dan bij een embrasure

afb.04kl