bolwerk

Zoeken in terminologie

1. vroeger een veelal rond verdedigingswerk voor of buiten een stadsmuur of -omwalling
2. later gebruikt als synoniem voor bastion
3. ook in het algemeen wel gebruikt voor een belangrijk, niet nader gedefinieerd verdedigingswerk

bolwerk
bolwerk (betekenis 1), gelegen voor een muurtoren