bastion

Zoeken in terminologie

bastion

vijfhoekige aarden of stenen uitbouw van een verdedigingswerk naar oorspronkelijk Italiaans ontwerp, voornamelijk voor het bestrijken van de aanliggende courtines; bestaat uit twee facen, twee flanken en een niet-bewalde keel; ook wel bolwerk of dwinger; zie ook gedetacheerd bastion
Opmerking: Bij een vol bastion is de binnenruimte (het terreplein) gevuld met een aardlichaam, een bomvrij onderkomen voor personeel of een remise voor geschut; bij een hol bastion ontbreken deze

bastion

basisvormen van bastions:
a. Oud-Italiaans; b. Nieuw-Italiaans; c. Oud-Nederlands;
d. verbeterd Oud-Nederlands; e. Frans (Vauban, 2e methode);
f. Nieuw-Nederlands (Coehoorn)