bommijn

bommijn

ingegraven lading van een of meer bommen, die door middel van een explosief bovenwaarts konden worden uitgeworpen en boven het maaiveld explodeerden; zie ook aardmortier