bresbatterij

laag aangelegde batterij zwaar geschut voor het schieten van een bres in een vestingmuur of -wal