batterij

Zoeken in terminologie

1. (organisatorisch), een aantal stukken geschut van gelijk type, samengevoegd in één organisatie en onderling vuurverband; vroeger ook wel genaamd beukerij
2. (vestingbouwkundig), opstellingsplaats, eventueel op een bedding, voor een aantal stukken geschut; soms uitgevoerd als afzonderlijk klein verdedigingswerk; zie ook nevenbatterij en tussenbatterij
Opmerking: Batterijen kunnen zijn
a. belegeringsbatterij, te weten: bresbatterij, contre-batterij, demonteerbatterij, generale of royale batterij, horizontale batterij en ricochetbatterij
b. vestingbatterij, te weten: flankbatterij, nevenbatterij, reversbatterij, Reichese batterij, stormbatterij, traditore batterij en tussenbatterij
c. kustbatterij, te weten: evenwijdige batterij, indirecte batterij, tegemoetkomende batterij en vervolgende batterij
d. veldbatterij, te weten: elk soort batterij behorende tot de veldartillerie