contravallatielinie

Zoeken in terminologie

contravallatielinie

door de belegeraar rondom een vesting aangelegd stelsel van loopgraven, schansen, batterijen en grachten, met het doel de vesting in te sluiten en uitvallen te weerstaan; zie ook circumvallatielinie

contravallatielinie

circumvallatielinie (a) en contravallatielinie (b) rond een belegerde vesting