contrescarpgalerij

Zoeken in terminologie

1. in een contrescarp aangebrachte galerij, voorzien van schietgaten en/of raamopeningen

2. hier te lande ook wel bouwwerk voorzien van een zware gronddekking, aangebracht rond een deel van een torenfort, met het doel dit tegen artillerievuur te dekken

contrescarpgalerij

contrescarpgalerij (betekenis 1) met dubbele contrescarpkoffer