courtine

deel van een vestingwal of -muur, gelegen tussen twee rondelen of bastions; ook wel gordijn
afb.01kl