crochet

crochet

doodlopende zijarm van een loopgraaf of sappe, om daarin te kunnen uitwijken dan wel er troepen en/of voorraden in gereed te stellen; ook wel haak