sappe

Zoeken in terminologie

aanvals- of naderingsloopgraaf die, zo veel mogelijk gedekt tegen vijandelijk vuur wordt aangelegd; zie ook attaque

Opmerking. Sappen kunnen worden onderscheiden in:
– blinde sappe: overdekte dubbele of volle sappe
– dubbele sappe: brede loopgraaf ontstaan uit twee gelijktijdig uitgegraven evenwijdige volle sappen, met een dekking aan beide zijden
– gezwinde sappe: loopgraaf aangelegd door snelle en gelijktijdige uitgraving over de gehele lengte tegelijk; ook wel vliegende sappe of naar het Frans ‘sape volante’
– volle sappe: loopgraaf die in de lengterichting voorwaarts werd uitgegraven; de kop ervan werd bij de aanleg veelal gedekt door verplaatsing van schanskorven door middel van een rolkorf of aardrol