damsluis

sluis ter afdamming van een waterloop, veelal in de vorm van een schotbalksluis