schotbalksluis

Zoeken in terminologie

schotbalksluis

damsluis dienende om water te keren d.m.v. balken die in sponningen worden geplaatst; veelal toegepast als inundatiesluis; bij toepassing van een dubbele rij balken kon de tussengelegen ruimte worden gevuld met grond; zie ook penantensluis

schotbalksluis

schotbalksluis (dubbel) met tussenliggende penanten