dijkpost

klein eenvoudig verdedigingswerk op een dijk; zie ook accespost