docering

zie talud; ook (mogelijk juister) geschreven: dossering