dossering

zie talud; ook wel geschreven: docering