egel

Zoeken in terminologie

1. verplaatsbare versperringsbalk, voorzien van naar alle zijden uitstekende ijzeren pinnen

2. versperringsmiddel tegen pantservoertuigen of vaartuigen, bestaande uit een al dan niet verplaatsbare constructie van drie kruislings verbonden profielstalen balken; veelal in rijen geplaatst; zie ook drakentandversperring

egel
egels (betekenis 2)