grachtsboord

rand van een vestinggracht; zie ook escarp en contrescarp