horizontale batterij

batterij (betekenis 2) welke door de belegeraar tot op dezelfde hoogte als de borstwering van een vestingwal is aangelegd, zodat daarop horizontaal direct vuur kan worden afgeven