houwitser

Zoeken in terminologie

vuurmond (stuk geschut) met relatief korte loop van ca 5 à 15 maal het kaliber; door de lage aanvangssnelheid is de baan van het verschoten projectiel gekromd en de invalshoek vrij steil