kapitaal

Zoeken in terminologie

door de saillant van een bastion of ander werk lopende lijn die het in twee ongeveer gelijke delen verdeelt; ook wel hoofdas of hoofdlijn
afb.01kl