lepelblijde

Zoeken in terminologie

blijde voorzien van een lepelvormige slingerarm

afb.11kl
 

lepelblijde (links) en slingerblijde (rechts)