blijde

Zoeken in terminologie

middeleeuws slingergeschut, waarmee stenen, bommen, brandstichtend materiaal of kadavers in een belegerde vestingstad konden worden geslingerd; ook wel ballist, slingerblijde of trijbok; zie ook katapult

blijde
lepelblijde (links) en slingerblijde (rechts)