loopschans

Zoeken in terminologie

loopschans

kleine schans waarin het krijgsvolk in geval van nood een gedekte opstelling kon vinden