merlon

gedeelte van de borstwering van een batterij, gelegen tussen twee schietsleuven; ook wel kast; ook wel geschreven ‘merloen’ (ZNed)

merlon
merlon of kast