mijngang

onderaardse verbindingsgang naar een mijn; soms ook een gangvormige mijnkamer