mijn

1. explosieve lading, ondergronds aangebracht om daarmee bovengrondse of ondergrondse vijandelijke werken te vernielen; zie ook aardmortier, fougas(se), kwetser, overladen mijn, steenmijn en tegenmijn

2. korte benaming voor landmijn