mortier

vuurmond (ook wel stuk worpgeschut) met zeer korte, vrijwel verticaal geplaatste loop; de lage aanvangssnelheid geeft het verschoten (‘geworpen’) projectiel een sterk gekromde baan en een zeer steile invalshoek; zie ook aardmortier, Coehoornmortier, kogelmortier, spigotmortier en steenmortier