oreillon (orillon)

Zoeken in terminologie

ronde uitbouw aan de schouderhoek van een bastion, dienende om op de bastionsflank opgesteld geschut tegen vijandelijk vuur te dekken; ook wel bolwerksoor of oor

oreillon
Basisvormen van bastions
a. Oud-Italiaans; b. Nieuw-Italiaans; c. Oud-Nederlands; d. verbeterd Oud-Nederlands;
e. Frans (Vauban, 2e methode); f. Nieuw-Nederlands (Coehoorn)