overbanks

het vuur van geschut over de wal of borstwering, zonder gebruikmaking van embrasures; zie ook barbette