palissade

Zoeken in terminologie

hindernis of afsluiting gevormd door een rij aangepunte palen, ook wel stormpalen genoemd

palissade
Tamboer, samengesteld uit palissades, omgeven door wolfskuilen en voetangels
(uit: “Handleiding ten gebruike bij het in staat van verdediging brengen van forten
in Nederland” van Kromhout, 1887)