stormpaal

aangepunte paal, deel van een palissade