papenmuts

Zoeken in terminologie

papenmuts

klein verdedigingswerk in de vorm van een tenaille, voorzien van lange uit elkaar lopende vleugels (flanken); indien deze flanken naar elkaar toelopen wordt het werk een zwaluwstaart genoemd; ook wel bonnet de prêtre, papenkap of papenkop

afb.76kl

Zwaluwstaart (boven) en papenmuts (onder)