tenaille

Zoeken in terminologie

1. binnenwaarts onder een stompe hoek gebroken wal, gelegen in de gracht voor de courtine en aan de einden soms voorzien van een omgebogen flank; veelvuldig toegepast bij gebastioneerde stelsels ter bescherming van courtines en aansluitende flanken van bastions tegen bresschieten

tenaille
tenailles (grondvormen, betekenis 1)

2. verdedigbaar buitenwerk van een vesting met de vorm van een enkele of dubbele tenaille; ook wel tangwerk (ZNed)

afb.63kl
tenaille (betekenis 2) in dubbele uitvoering