penantensluis

Zoeken in terminologie

meervoudige schotbalksluis waarbij, in verband met de breedte van de waterloop, tussengelegen scheidingsmuren (penanten), voorzien van schotbalksponningen, zijn aangebracht

penantensluis

schotbalksluis (dubbel) met tussenliggende penanten