Reiche-batterij

(ook wel Reichese batterij), batterij (betekenis 1) geplaatst in een Reiche(se) kazemat