ricochetschot

Zoeken in terminologie

ricochetschot

enfilerend schot waarbij het projectiel na aanslag op de grond een of meer malen opspringt in de lengterichting van het schot; doorgaans toegepast bij het enfileren van vestingwallen