schependam

afdamming of waterkering gevormd door een aantal zinkschepen