sterrenschans

Zoeken in terminologie

schans met een vier- of meerpuntig tracé; niet te verwarren met een vier- of meerpuntig gebastioneerd vestingwerk

sterrenschans
basisvormen van sterrenschansen