trapgranaat

Zoeken in terminologie

granaat, gebruikt als landmijn; werd verticaal in de grond geplaatst, met erbovenop een plankje dat bij betreding de granaat deed exploderen