landmijn

Zoeken in terminologie

versperringsmiddel tegen voertuigen of personeel, bestaande uit explosieven in een omhulsel van metaal, hout of kunststof, dat op geringe diepte in de bodem wordt aangebracht, en door aanraking, druk of afstandsbediening explodeert; oorspronkelijk ook wel landtorpedo; zie ook mijn, mijnenveld en trapgranaat