voorkruin

vermoedelijk onjuiste schrijfwijze van vuurkruin; zie vuurlijn